Kwaliteit

Search & Selection is houder van het RSS Quality Label van Federgon. Dit kwaliteitslabel vervangt sinds juni 2017 het vroegere Certified Membership, waarvan Search & Selection houder was sinds de start van het label in 2012.
Hiermee behoort Search & Selection tot de exclusieve groep van wervings- en selectiebureaus die aan de hoogste kwaliteitsnormen voldoen. Het RSS Quality Label is een bijkomende kwaliteitscertificering bovenop de regionale wetgeving, de federale wetgeving en het bestaande Federgon-kwaliteitscharter. De certificeringsprocedure omvat een uitgebreide audit waarbij zowel algemene managementprocessen als specifieke proceseisen voor Rekrutering, Search en Selectie (RSS) worden afgetoetst. Search & Selection kwalificeerde voor elk van deze diensten en onderschijft een stringente deontologische code RSS-kwaliteitslabel.
De certificatie wordt toegekend voor een periode van 6 jaar, met elke 2 jaar een opvolgingsaudit. Meer informatie over het RSS-kwaliteitslabel kan u vinden in deze brochure van Federgon.

Wij evalueren zelf élk uitgevoerd project op een set relevante kwaliteitsparameters met een systematische bevraging bij de opdrachtgevers en een gestructureerde rapportering door de projectleiders (de uitvoerders) zelf.

Search & Selection voldoet aan de voorwaarden die gelden voor professionele deskundigheid bij persoonlijkheidsonderzoek in het Vlaams Gewest. Alle persoonlijkheidsonderzoeken worden afgenomen onder verantwoordelijkheid van gediplomeerde psychologen.

Search & Selection werkt met betrouwbare en valide meetinstrumenten: psychotechnische testen, persoonlijkheidsvragenlijsten en (interactieve) assessmentoefeningen. Hiervoor werken wij samen met nationaal en internationaal erkende leveranciers. Wij beschikken over een zeer uitgebreide, volledig geautomatiseerde testinfrastructuur. Zowel online als offline testing is mogelijk, individueel of klassikaal. Dit testprogramma met recente en niveauspecifieke normgroepen laat ons toe op alle functieniveaus adequaat te testen.
 


 

Search & Selection gebruikt cookies om uw surfervaring op onze website te verbeteren. Zo wordt er informatie tijdelijk bijgehouden om de website voor u op een correcte manier te laten werken. Verder worden ook cookies verzameld voor statistieken en analyse van het websitegebruik.
Raadpleeg onze cookie policy